“Digi sikers – potraga za blagom”

26/05/2021 SIA 0

Zaječarska Gimnazija je u okviru Inicijative za novu medijsku I digitalnu pismenost, sredinom aprila ove godine aplicirala sa projektom na konkursu pod nazivom “Digitlna ekspedicija-Izazov […]