Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“, Zaječar- za vreme praznika ,za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.Potrebne brojeve telefona  za rešavanje hitnih  intervencija možete dobiti pozivom na broj 422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javno komunalno-stambenog […]

Radio Sport UŽIVO!

Translate »