EU

Nova Strategija reforme javne uprave

07/05/2021 | 0 Comments

Vlada Srbije usvojila je nedavno novu Strategiju reforme javne uprave, koja propisuje pravac razvoja i promena u domenu rada javne uprave u narednih 10 godina. Usvojeni [...]
Translate »