Impressum

Srpska informativna agencija (SIA) nacionalna je informativna novinska agencija Republike Srbije, jedina te vrste u zemlji.
SIA je nastala iz potrebe države Srbije da, po prvi put u svojoj istoriji, ima sopstvenu nacionalnu informativnu novinsku agenciju.
SIA u svom radu maksimalno poštuje novinarske i druge, moralne i etičke kodekse.
SIA je obavezna da osniva i razvija sopstvene medijske projekte, koji će imati zadatak da pravovremeno i objektivno informišu državljane Srbije u matici i dijaspori, kao i srpski narod u dijaspori.
SIA je nastala kao nužna alternativa brojnim privatnim novinskim agencijama u Srbiji, kao i ugašenoj Telegrafskoj agenciji nove Jugoslavije (TANJUG), koje se nalaze u vlasništvu domaćih i stranih medijskih tajkuna, a koje fabrikuju i plasiraju u javnost diskutabilne, naručene i uglavnom netačne informacije.
Translate »