Articles by SIA

Besplatna rehabilitacija u banjama

14/05/2021 | 0 Comments

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i [...]
1 78 79 80 81 82 228
Translate »